lch-live
HGP transp (2)
Healing Grooves Production je služba zameraná na sprevádzanie nových interpretov a starostlivosť o nových hudobných autorov. Vytvárame priestor pre vznik nových chválových a kresťanských piesní. Interpretom a autorom poskytujeme granty a pomáhame im s financovaním ich hudobných projektov. Naše dlhoročné skúsenosti odovzdávame ďalej. Healing Grooves Production je súčasťou služby LCH LIVE.
Healing Grooves Production is a service focused on accompanying new performers and caring for new music authors. We create space for the creation of new praise and Christian songs. We provide grants to performers and authors and help them finance their musical projects. We pass on our many years of experience. Healing Grooves Production is part of the LCH LIVE.
spolupráca s interpretom
 1. úprava piesní (text, melódia, myšlienka)
 2. príprava produkcie a aranžmánov
 3. nahrávanie demo verzie
 4. príprava podkladov pre nahrávanie v štúdiu
 5. nahrávanie piesní v štúdiu Klakson
 6. mix a master nahrávok
 7. príprava obalu a bookletu CD
 8. príprava dokumentácie k CD (SOZA, Slovgram)
 9. vydanie a lisovanie CD
 10. tvorba lyrics videí, online distribúcia, propagácia piesní
cooperation with the artist
 1. arrangement of songs (lyrics, melody, idea)
 2. preparation of production and arrangements
 3. demo version recording
 4. preparation of materials for recording in a studio
 5. recording of songs in Klackson studio
 6. mix and master of recordings
 7. preparation of CD cover and booklet
 8. preparation of documentation to CD (SOZA, Slovgram)
 9. release and pressing of CD
 10. production of lyrics videos, online distribution, promotion of songs
náš tím // our team
jakub
Jakub Krátky

producent, bubeník
producer, drummer

02 2022-09-01 17.25.52
Tadeáš Gavala

skladateľ, klavirista
composer, pianist

roman
Roman Šoltys

zvukový technik
sound engineer

rasto
Rasťo Višňovský

soc. siete, gitarista, spevák
social media, guitarist, singer

nadväzujúce programy // follow-up programs
6
Healing Grooves Community

komunita spolupracovníkov a interpretov
community of collaborators and artists

8
Healing Grooves Disciples

mentorský a vzdelávací program
mentoring and training program

7
Healing Grooves Stories

výpovede tímu, interpretov a autorov
testimonials from the team, artists and authors

albumy // albums
playlisty // playlists
KONTAKT // CONTACT

info@healinggrooves.sk

Copyright © 2020-2024
Healing Grooves Production