Healing Grooves Production je služba zameraná na podporu vzniku nových chválových a modlitebných piesní, ktoré budú viesť do Božej prítomnosti. Naše dlhoročné skúsenosti odovzdávame ďalej a vytvárame priestor pre nových interpretov. Kladieme dôraz na sprevádzanie interpreta – od hľadania miesta a formy služby cez vedenie v službe až po osamostatnenie sa v nej.

Healing Grooves Production is a service aimed at supporting the creation of new hymns of praise and prayer that will lead into God’s presence. We pass on our long-standing experience and create space for new interpreters. We place emphasis on accompanying the interpreter – from searching a place and a form of service through guidance in the service up to becoming independent in delivering it.
Počas spolupráce s nami Vás čaká:
 • úprava piesní (text, melódia, myšlienka)
 • príprava produkcie a aranžmánov
 • nahrávanie demo verzie
 • príprava podkladov pre nahrávanie v štúdiu
 • nahrávanie piesní v štúdiu Klakson
 • mix a master nahrávok
 • vydanie a lisovanie CD
 • príprava dokumentácie k CD (SOZA, Slovgram)
 • príprava obalu a bookletu CD
 • tvorba lyrics videí
 • asistencia s predajom CD
The following is awaiting you:
 • arrangement of songs (lyrics, melody, idea)
 • preparation of production and arrangements
 • demo version recording
 • preparation of materials for recording in a studio
 • recording of songs in Klackson studio
 • mix and master of recordings
 • release and pressing of CD
 • preparation of documentation to CD (SOZA, Slovgram)
 • preparation of CD cover and booklet
 • production of lyrics videos
 • assistance with sales of CD

Healing Grooves Production Team

jakub
Jakub Krátky

producent, bubeník
producer, drummer

02 2022-09-01 17.25.52
Tadeáš Gavala

skladateľ, klavirista
composer, pianist

roman
Roman Šoltys

zvukový technik
sound engineer

rasto
Rasťo Višňovský

soc. siete, gitarista, spevák
social media, guitarist, singer

us-upravena-scaled
Peťo Miller

grafik, foto, video
graphics, photo, video

Ľudia, s ktorými spolupracujeme:

 • Peter Rimák – perkusie
 • Jakub Krátky – bicie, perkusie
 • Michal Šelep – basgitara, kontrabas
 • Matúš Uriga – basgitara
 • Pavol Hvišč – basgitara
 • Lukáš Ronec – klávesy
 • Jozef Šarišský – klávesy
 • Tadeáš Gavala – klávesy
 • Peter Hvišč – elektrická gitara
 • Rasťo Višňovský – akustická a elektrická gitara, vokály
 • James Evans – akustická gitara, husle, vokály
 • Veronika Gavalová – spev, vokály
 • Lenka Bednárová – spev, vokály
 • Braňo Letko – šofár, spev
 • Adrián Harvan – saxofón, flauta, klavír
 • František Tokarčík – grafika
 • Lukáš Ronec – grafika

Zrealizované projekty:

 • F6 – Jn 8,32 (live CD & DVD)
 • F6 & Fil3 – Cesta, Pravda, Život (detské CD)
 • F6 – Bararas (studio CD)
 • Miki Chanáth – Osvieženie (live CD)
 • JUDIT (hudba pre muzikál)
 • Hoperise – Neopísateľný (studio CD)
 • Úschovňa zbytočností (hudba pre tanečné divadlo)
 • Veronika Haluzová – Prísľub pokoja (studio CD)
 • GedeON – Jako v nebi, tak na zemi (live CD)
 • Av Manca – Prichádzam (studio CD)
 • Peter Horváth – King of Peace (studio CD)
 • Veronika a Tadeáš Gavalovci – Dôverujem Ti (studio CD)
 • Katarína Marčáková – V Tvojej prítomnosti (studio CD)
 • Michal Hrádocký – Sloboda (studio CD)

People with whom we are cooperating:

 • Peter Rimák – percussions
 • Jakub Krátky – drums, percussions
 • Michal Šelep – bass guitar, double bass
 • Matúš Uriga – bass guitar
 • Pavol Hvišč – bass guitar
 • Lukáš Ronec – keyboard
 • Jozef Šarišský – keyboard
 • Tadeáš Gavala – keyboard
 • Peter Hvišč – electric guitar
 • Rasťo Višňovský – acoustic & electric guitar, vocals
 • James Evans – acoustic guitar, violin, vocals
 • Veronika Gavalová – vocals
 • Lenka Bednárová – vocals
 • Braňo Letko – shofar, vocals
 • Adrián Harvan – saxophone, flute, piano
 • František Tokarčík – graphics
 • Lukáš Ronec – graphics

Projects implemented:

 • F6 – Jn 8,32 (live CD & DVD)
 • F6 & Fil3 – The Way, the Truth, the Life (CD for children)
 • F6 – Bararas (CD studio)
 • Miki Chanáth – Refreshing (live CD)
 • JUDIT (music for a musical)
 • Hoperise – Indescribable (studio CD)
 • Storage of trifles (music for a dance theatre)
 • Veronika Haluzová – Promise of Peace (CD studio)
 • GedeON – On Earth as it is in Heaven (live CD)
 • Av Manca – I am coming (CD studio)
 • Peter Horváth – King of Peace (studio CD)
 • Veronika a Tadeáš Gavalovci – I trust you (studio CD)
 • Katarína Marčáková – In Your presence (studio CD)
 • Michal Hrádocký – Freedom (studio CD)
referencie // references
KONTAKT // CONTACT

Neváhajte nás kontaktovať

info@healinggrooves.sk

Copyright © 2020-2023 Healing Grooves | CREA:THINK studios :: All Rights Reserved