Logo HGP transp

Healing Grooves Production je služba zameraná na vznik nových chválových a kresťanských piesní. Naše dlhoročné skúsenosti odovzdávame ďalej a vytvárame priestor pre nových interpretov. Kladieme dôraz na sprevádzanie interpreta – od hľadania miesta a formy služby cez vedenie v službe až po osamostatnenie sa v nej.

Healing Grooves Production is a service aimed at the creation of new hymns of praise and prayer. We pass on our long-standing experience and create space for new interpreters. We place emphasis on accompanying the interpreter – from searching a place and a form of service through guidance in the service up to becoming independent in delivering it.

Počas spolupráce s nami Vás čaká:
 1. úprava piesní (text, melódia, myšlienka)
 2. príprava produkcie a aranžmánov
 3. nahrávanie demo verzie
 4. príprava podkladov pre nahrávanie v štúdiu
 5. nahrávanie piesní v štúdiu Klakson
 6. mix a master nahrávok
 7. príprava obalu a bookletu CD
 8. príprava dokumentácie k CD (SOZA, Slovgram)
 9. vydanie a lisovanie CD
 10. tvorba lyrics videí, online distribúcia, propagácia piesní
The following is awaiting you:
 1. arrangement of songs (lyrics, melody, idea)
 2. preparation of production and arrangements
 3. demo version recording
 4. preparation of materials for recording in a studio
 5. recording of songs in Klackson studio
 6. mix and master of recordings
 7. preparation of CD cover and booklet
 8. preparation of documentation to CD (SOZA, Slovgram)
 9. release and pressing of CD
 10. production of lyrics videos, online distribution, promotion of songs

Healing Grooves Production Team

jakub
Jakub Krátky

producent, bubeník
producer, drummer

02 2022-09-01 17.25.52
Tadeáš Gavala

skladateľ, klavirista
composer, pianist

roman
Roman Šoltys

zvukový technik
sound engineer

rasto
Rasťo Višňovský

soc. siete, gitarista, spevák
social media, guitarist, singer

us-upravena-scaled
Peťo Miller

grafik, foto, video
graphics, photo, video

Ľudia, s ktorými spolupracujeme:

 • Peter Rimák – perkusie
 • Jakub Krátky – bicie, perkusie
 • Michal Šelep – basgitara, kontrabas
 • Matúš Uriga – basgitara
 • Pavol Hvišč – basgitara
 • Lukáš Ronec – klávesy
 • Jozef Šarišský – klávesy
 • Tadeáš Gavala – klávesy
 • Peter Hvišč – elektrická gitara
 • Rasťo Višňovský – akustická a elektrická gitara, vokály
 • James Evans – akustická gitara, husle, vokály
 • Veronika Gavalová – spev, vokály
 • Lenka Bednárová – spev, vokály
 • Braňo Letko – šofár, spev
 • Adrián Harvan – saxofón, flauta, klavír
 • František Tokarčík – grafika
 • Lukáš Ronec – grafika
 • Peter Miller – grafika

Zrealizované projekty:

People with whom we are cooperating:

 • Peter Rimák – percussions
 • Jakub Krátky – drums, percussions
 • Michal Šelep – bass guitar, double bass
 • Matúš Uriga – bass guitar
 • Pavol Hvišč – bass guitar
 • Lukáš Ronec – keyboard
 • Jozef Šarišský – keyboard
 • Tadeáš Gavala – keyboard
 • Peter Hvišč – electric guitar
 • Rasťo Višňovský – acoustic & electric guitar, vocals
 • James Evans – acoustic guitar, violin, vocals
 • Veronika Gavalová – vocals
 • Lenka Bednárová – vocals
 • Braňo Letko – shofar, vocals
 • Adrián Harvan – saxophone, flute, piano
 • František Tokarčík – graphics
 • Lukáš Ronec – graphics
 • Peter Miller – graphics

Projects implemented:

referencie // references
KONTAKT // CONTACT

Neváhajte nás kontaktovať

info@healinggrooves.sk

Copyright © 2020-2024 Healing Grooves | CREA:THINK studios :: All Rights Reserved